เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูวีกรีน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 จากประสบการณ์ของทีมวิศวกรกว่า 25 ปี สู่การสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทำให้เราได้ผลิตเทคโนโลยีทางด้านแสงยูวีได้เอง เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายทุกรูปแบบ โดยทางเราให้บริการ ด้านออกแบบ, ผลิต, จำหน่ายรวมทั้งติดตั้งเครื่องกำเนิดแสงยูวีและด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และจากประสบการณ์ ของทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญรวมทั้ง เรายังมีทีมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมยูวี ได้นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการใช้งานให้มากที่สุดตามความต้องการของลูกค้า
ด้วยบริการที่เป็น One Stop Service จึงหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการนำนวัตกรรมยูวีไปใช้ในธุรกิจของท่าน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์