เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูวีกรีน จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 จากประสบการณ์ของทีมวิศวกรกว่า 25 ปี สู่การสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เราได้ผลิตเทคโนโลยีทางด้านแสงยูวีได้เอง เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายทุกรูปแบบ โดยทางเราให้บริการด้านออกแบบ, ผลิต,จำหน่ายรวมทั้งติดตั้งเครื่องกำเนิดแสงยูวี และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและจากประสบการณ์ของทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญรวมทั้งเรายังมีทีมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมยูวี ได้นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการใช้งานให้มากที่สุด ตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากระบบยูวีที่ทางเราได้ทำการผลิตเองแล้ว เรายังได้ให้การบริการการออกแบบทั้งระบบ ในการสร้างหรือปรับปรุงเครื่องจักรจากระบบเดิมเพื่อเปลี่ยนมาใช้ยูวี ในระบบออโตเมชั่น รวมทั้งยังทำงานวิจัยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตน้ำยายูวี ให้สามารถผลิตวัตถุดิบรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับลูกค้าที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษในงานเฉพาะเจาะจงนั้นๆ และด้วยบริการที่เป็น One Stop Service จึงหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมยูวีไปใช้ในธุรกิจของท่าน ด้านล่างนี้เป็นชุดยูวีที่ทางเราได้ทำการผลิตและนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

MERCURY UV SYSTEM :
ได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมด้าน

 1. Advertising printing : การอบแห้งหมึกพิมพ์ยูวีบนสิ่งพิมพ์
 2. Packaging printing : การอบแห้งหมึกพิมพ์ยูวีบนบรรจุภัณฑ์
 3. Flooring coating : การเคลือบพื้นไม้ และพื้นซีเมนต์ด้วยแสงยูวี
 4. Roof coating : การเคลือบหลังคากระเบื้องทดแทนการใช้ใยแก้วผสม

  LED UV SYSTEM :
  ได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมด้าน

  1. Inkjet Printing : การพิมพ์ระบบอิงค์เจทแบบยูวีโซลเว้นท์
  2. Sterilization : การฆ่าเชื้อโรคในระบบขนาดเล็ก
  3. Electronic chip : การอบแห้งกาวยูวีในงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  4. Hydroponics : การนำแสงย่านการเจริญเติบโตมาใช้ในการปลูกผัก

   FLASH UV SYSTEM :
   ได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมด้าน

   1. Electronic chip : การอบแห้งกาวยูวีในงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความไวสูง
   2. Air Disinfection : การฆ่าเชื้อโรคในอากาศในโรงพยาบาล หรือสถานที่ชุมชน
   3. Food Sterilize process : การฆ่าเชื้อโรคในอุตสาหกรรมอาหาร
    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์